در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علم و فناوری مازندران

                                      قابل توجه همکاران محترم

              سامانه اتوماسیون دیدگاه امروز سه شنبه 29 خرداد 97

                            از ساعت 16 الی 17 قطع می باشد.

                          درصورت وجود نامه ای بصورت منجمد،

                  لطفا یک کپی از آن در سیستم خود ذخیره نمایید.