دانشگاه علم و فناوری مازندران

به اطلاع کلیه همکاران هیآت علمی و غیر هیآت علمی می رساند

لیست مراکز خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی طرف قرارداد با

بیمه ایران در سایت معاونت اداری، مالی قابل مشاهده می باشد.